Hrad Krásna Hôrka

46 km od chaty Raj - smer Rožňava do obce Krásnohorské Podhradie.

Národná kultúrna pamiatka hrad Krásna Hôrka je jednou z najvýznamnejších stavebno-historických pamiatok Gemera.
Majestátne sa vypína na homoľovitom kopci nad obcou Krásnohorské Podhradie. Jeho mohutné múry uchovávajú niekoľkostoročnú slávnu históriu významných šlachtických rodov Mariássyovcov, Bebekovcov a Andrássyovcov.
Svoj najväčší rozkvet zaznamenal hrad za Andrássyovcov, ktorí ho prebudovali na honosné sídlo svojho rodu. Súčasnú stálu expozíciu tvorí pôvodné zachovalé bytové zariadenie hradu a zbierky rodového múzea, ktoré na hrade už v roku 1910 sprístupnil verejnosti jeho posledný majiteľ Dionýz Andrássy.
Mimoriadne zaujímavé je zariadenie hradnej kuchyne, zbierka zbraní a výzbroje ako aj neskorobaroková hradná kaplnka.

Podrobné informácie: https://www.snm.sk/?hrad-krasna-horka-uvodna-stranka
Kontakty a vstupné: https://www.snm.sk/?hrad-krasna-horka-kontakty
Pokladňa na hrade,  telefón:  +421 58 732 47 69
Lektorka: mobil: +421 918 728 399