Havrania skala / 4 km

Prevýšenie: 280 m, Čas prechodu: 2 hod., Počet zastávok: 7, Náročnosť terénu: stredne náročný.
Typ chodníka: obojsmerný, líniový, samoobslužný, peší, letný.
Zameranie: prírodovedné, lesnícke, historické.
Východisko: Stratenská píla
Nadväznosť na turistický chodník: súbežný so žltou turistickou značkou, ktorá vedie do Stratenského kaňonu, nadväzuje na zelenú značku, ktorá vedie do Stratenej.

Názvy informačných panelov: 1. Úvodná tabuľa, 2. Stromy v tomto lese, 3. Činnosť prameňa - podzemný systém, 4. Občasný prameň, 5. Výroba dreveného uhlia, 6. Čo tu žije, 7. Čo tu rastie

Havrania skala

Táto fotogaléria je prázdna.